Underlätta för planeringen

TNT

Varje depå planerar egna körningar

TNT har medvetet valt ett decentraliserat planeringskoncept. Via en webbportal har varje depå tillgång till Smartour och kan planera sina egna körningar. Alla fraktuppgifter överförs från Delivery Plus, TNT Koeriers transportledningssystem, till Smartour. Det systemet ser med hjälp av postnummerområden till att varje depå ensam har insyn i sina egna frakter.

Så snart en depå är klar med sin planering återinförs den i planeringssystemet så att kunderna kan informeras via sms om beräknad leveranstid. – Genom att låta depåarbetarna planera själva, ger vi dem möjlighet att skapa synergi med sina andra verksamheter. Det kan vi inte göra åt dem, förklarar van Leeuwen.

Införandet av Smartour innebar en stor förändring för depåerna. Vi har därför engagerat dem i ett tidigt skede av implementeringen. Varje planerare är utbildad och kan bidra med tankar kring implementeringen. På det sättet skapar vi ett brett stöd, säger van Schaik, och van Leeuwen tillägger: – Planerarna muttrar väl ibland om systemets inställningar, men resultaten talar sitt tydliga språk. Depåarbetarna behöver använda färre fordon nu än förr, på det hela taget. Dessutom gör systemet stor skillnad i tid. Tidigare tog det kanske tre eller fyra timmar innan planeringen var klar, nu tar det högst 45 minuter.