Översikt av nyckeltal

Tydliga rapporter på direkten

Med PTV Smartour kan du hitta ännu fler möjligheter till besparingar och optimeringar. Ditt nya planeringsverktyg ger dig tillgång till exakta siffror som du behöver för att hantera dina logistikprocesser.

PTV Smartour beräknar följande åt dig:

  • Utsläpp av CO2 och andra föroreningar
  • Vägavgifter och körsträckor
  • Transport- eller fordonskostnader
  • Tomma körningar (från och tillbaka till depån)