Minska ner planeringen

TNT

Dynamisk planering

Smartour innebär inte bara smarta algoritmer utan erbjuder också fler funktioner som bidrar till en bättre planering. TNT kan nu bättre än tidigare ta hänsyn till skillnaderna i tid per uppehåll. Det tar ju längre tid att byta och installera ett modem än att ta emot en underskrift vid ytterdörren. Dessutom tar Smartour hänsyn till skillnaderna i körhastighet per fordonstyp. – Vårt mål är en dynamisk planering. Om en av våra bilar oväntat hamnar i en bilkö eller havererar så kan vi planera körningen på nytt och omedelbart informera mottagaren om förseningen. Tekniskt är det fullt möjligt, berättar van Schaik.

En annan viktig sak är att van Leeuwen och hans team nu också själva har en bättre bild av prestationerna i nätverket. Tack vare Smartour kan TNT se exakt hur lång körsträcka en bil avlägger under en dag, hur lång tid en körning tar och den genomsnittliga stoppfrekvensen. – Allt det är information som vi kan använda för att finjustera vårt nätverk ännu bättre, säger van Leeuwen. Van Schaik betonar dessutom det program som TNT har infört för att minska koldioxidutsläppen. – Det här systemet passar in perfekt i vår strävan att minska utsläppen och driva en mer hållbar verksamhet.