Minska kostnaderna

TNT

Punktlighet på över 98 procent

I den här processen har PTV Smartour en avgörande roll. Fordonen är ute på vägen varje dag och alla körningar planeras noggrant med det här avancerade planeringssystemet från PTV. – Tidigare hade de sju depåerna varsin planeringsmetod, berättar van Leeuwen.

Genom att PTV Tour har införts i alla depåer har inte bara effektiviteten ökat, utan det har körningarnas förutsägbarhet också. TNT har nu en punktlighet som strukturellt ligger på över 98 procent, även för det tvåtimmarsfönster som vi anger samma dag, konstaterar van Schaik.