Laktta gällande körtider och pauser

Planera i enlighet med gällande föreskrifter

Med PTV Smartour är det nu ännu enklare att samordna ruttplaneringen. Med iakttagelse av följande:

  • Optimal resursinsats
  • Uppfyllande av gällande direktiv för körtider och pauser
  • Enskilda överenskommelser inom organisationen, exempelvis med chaufförer