Begränsningar

Utmaningen?

Ruttplaneringsprogrammet måste vara smart.

Med smart menas att det ska hitta en lösning på alla utmaningar. För alla branscher och situationer. Ett riktigt smart ruttplaneringsprogram måste ta med en mängd restriktioner i beräkningen och hela tiden kunna ordna nya kombinationer. PTV Smartour visar hur det ska gå till.