Telematik-anslutning

Total transparens av fordonen på vägarna

Med PTV Smartour sker dirigeringen av fordonen och tilldelningen av turer direkt från ruttplaneringen. Tack vare telematik-anslutningen tar programvaran alla uppdragsuppgifter som är relevanta för transporten ur ERP-systemet och planerar in dem i leveransturerna. Uppgifterna från de planerade rutterna förs sedan tillbaka in i systemet.

Vilket mervärde innebär det här?

Planläggaren på centralen kan se exakt var ett visst fordon befinner sig vid ett givet tillfälle. Det ger en fullständig översikt över statusen för alla rutter och leveranser och han/hon kan ta med de aktuella turerna i beräkningen för planering av efterföljande turer.