Planering av olika strömningar

Med ett enda system

Du planerar transport som rundtur, med en depå som utgångspunkt, men du planerar också för internationell transport. Skulle det inte vara bra om detta kunde utföras som en samlad planläggning? Inga problem med PTV Smartour.

Med hjälp av PTV Smartour kan planläggaren kombinera planeringen av distribution och A-B-transporter.