Fleranvändarmiljö

Olika platser - en enda bas

Ska ruttplaneringssystemet användas på flera arbetsplatser, men måste alla användare arbeta med samma data? Det är inget problem med PTV Smartour.

Ska flera medarbetare kunna se alla uppdrag, men endast vissa av dem ha rätt att planlägga rutterna? Det går också bra. Med PTV Smartour kan du göra allt detta.

Två eller fler planerare kan exempelvis dela på ett planeringsområde. Detta innebär att ordrar från båda medarbetare planeras med samma resurser, såsom exempelvis förare och fordon.