Transportplanering

Planering av transportbeställningar manuellt kan vara mycket tidskrävande. PTV Smartour innebär att utarbeta en mer effektiv och flexibel transportplanering under en kort tidsperiod. Använd den kortare planeringstiden för att förbättra servicenivån till dina kunder.

Optimerad transportplanering

Planering av transportbeställningar manuellt kan vara mycket tidskrävande. PTV Smartour automatiserade leveransplaneringsfunktioner för transportplanering tar bara några minuter och tar hänsyn till faktorer såsom returlast, körtider, lastnings och lossningstillfällen. Programvaran är mycket mångsidig och kan fullständigt anpassas och skräddarsys enligt dina behov i systemmiljön. Många av funktionerna i PTV Smartour kommer att hjälpa dig i din dagliga transportplanering. Vår transportprogramvara används av logistik- och transportföretag och logistikavdelningar på rederier.

Begränsningar

PTV Smartour upprättar en omfattande transportplanering baserat på kunddata, beställningar och fordonsparksuppgifter. Du kommer lätta att kunna avläsa adresser och leveranser med ytterligare villkor eftersom PTV Smartour tillhandahåller en optimerad transportplanering. Ta reda på mer våra transportplaneringslösningar? Ta kontakt med vårt team.