Ruteplanlægning for lastbiler

PTV Smartour er et system til ruteplanlægning for lastbiler, som planlægger ruter og samtidig tager hensyn til eventuelle restriktioner, der kan påvirke brugeren. 

Fordelene ved ruteplanlægning for lastbiler

Fordelene ved dette system til ruteplanlægning for lastbiler er:

  • Omkostningsbesparelser
  • Der bruges mindre tid på planlægning
  • Planlægningen er uddelegeres
  • Der tages højde for køre- og hviletider
  • Tilgængelig nøgledata oversigt

Denne software kan i vid udstrækning tilpasses til specifikke brugerbehov p.g.a. justeringsmuligheder for dens standardparametre. Funktionerne i dette system til ruteplanlægning for lastbiler giver daglig hjælp til planlægningen for dets brugere. Det giver også brugerne mulighed for at styre om de vil aktivere arbejdstider og køre- og hviletidsfunktionerne.

Smart lastbil og ruteplanlægningssoftware

Al software, som bruges til ruteplanlægning for lastbiler skal være intelligent nok til at komme med en løsning på enhver udfordring. Dette gælder for alle brancher og i alle situationer. PTV Smartour lægger vægt på, at det er muligt. Ønsker du flere oplysninger? Kontakt os venligst her kontakt.

Kontakt

Telefon +45 78 77 01 16
E-mail: info.dk@ptvgroup.com