Optimeret ruteplanlægning

God optimeret ruteplanlægning bør også omfatte aktuel trafikinformation. Trafikinformation kan opdeles i to kategorier:

Optimeret ruteplanlægning baseret på aktuel trafiksituation

Aktuel trafikinformation tilbyder realtidsrapporter og konstant opdaterede trafikforhold i digital form, som f.eks. trafikpropper og vejarbejde, ulykker, vejspærringer osv. Denne information kan visualiseres på et digitalt kort eller integreres direkte i det optimerede ruteplanlægningssystem, så man effektivt kommer uden om forstyrrelser i trafikken. Hvis det ikke er muligt at undgå forstyrrelser eller forsinkelser, vil anslåede forsinkelser inddrages i den løbende planlægningsproces, og de forventede ankomsttider rettes med det samme.  

Optimeret ruteplanlægning baseret på historiske trafikoplysninger

Historiske trafikoplysninger eller trafikmønstre angiver trafikstrømmen som statiske hastighedsprofiler for nogle vejnet. Sagt mere enkelt: Hvis en lastbil jævnligt kører en bestemt rute, hvor 80 km/t er tilladt, men med en gennemsnits-hastighed på 30 km/t i et tidsrum på mellem 1700 og 1900 timer, så tyder dette på et mønster.

Hastighedsmønsteret præsenteres som trafikmønstre. Denne viden giver mulighed for at planlægge en alternativ rute, inden der opstår problemer. Med andre ord, nyd ruter uden trafikpropper og opnå værdifulde tidsbesparelser ved hjælp af vores optimerede ruteplanlægning. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Telefon +45 78 77 01 16
E-mail: info.dk@ptvgroup.com